Kaj je osebna asistenca

Osebna asistenca je opredeljena kot skupek storitev, s katerimi v vsakdanjem življenju pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni, da živijo kakovostno in prijetno življenje. pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje.

Kaj omogoča osebna asistenca

Osebna asistenca omogoča posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki ga omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo.

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
 • je star od 18 do 65 let;
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Če je vlagatelj imel pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do osebne asistence tudi potem, ko dopolni to starost.

Glede na potrebe je oseba lahko upravičena do enega ali več osebnih asistentov.

Storitve osebne asistence

Storitev osebne asistence zajema naslednje naloge:

Izvajanje osebne nege in druga osebna pomoč uporabniku

 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju,
 • kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri hranjenju in pitju,
 • pomoč pri jemanju zdravil, po navodilih uporabnika,
 • pomoč pri vstajanju in namestitvi na in z vozička (pri težjih osebah s pomočjo dvigala),
 • pomoč pri obračanju v postelji in spreminjanju položaja telesa,
 • pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih,
 • pomoč pri urejanju osebne dokumentacije;
 • Spremstvo in pomoč pri nakupih;

Pomoč v gospodinjstvu

 • pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju, ali prinašanje pripravljenih obrokov,
 • pomivanje in pospravljanje posode,
 • pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje,
 • brisanje prahu, postiljanje, čiščenje oken in tal, odnašanje smeti, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.),
 • pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov;

Pomoč pri komunikaciji in ohranjanju socialnih stikov

 • prenašanje sporočil uporabnika (na njegovo zahtevo oz. s privoljenjem) širši okolici,
  posredovanje pri komunikaciji z okolico v primeru težav z govorom ali sprejemanjem sporočil;
 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodniki;
 • pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • pomoč pri pisanju in izpolnjevanju vlog in obrazcev po navodilih uporabnika;
 • branje besedil, časopisov, novic;
 • tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala;
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah uporabnika;

Spremstvo

 • spremstvo pri različnih vsakdanjih opravkih, spremstvo na delo in pri delu, spremstvo v šolo, spremstvo pri nakupih, v prostem času, spremstvo na prireditve, na potovanja, spremstvo pri udeležbi na različnih družbenih in družabnih dogodkih,
 • pomoč pri gibanju: vožnja vozička, pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe osebe;
 • opisovanje prostora in dogajanja v prostoru na zahtevo uporabnika,
 • vožnja avtomobila uporabnika ob njegovi prisotnosti, pomoč pri vstopu in izstopu iz vozila;
 • druga pomoč, ki se nanaša na delovni proces oziroma študij, ki ga opravlja uporabnik;

Osebni asistent lahko osebi pomaga pri:

 1. storitvah, namenjenih osebni pomoči osebe:
 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju,
 • pomoč pri kopanju in umivanju ter vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri hranjenju in pitju,
 • pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj,
 • pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe,
 • obvezna prisotnost pri osebi v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran, je pa njegova prisotnost nujna,
 • pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem, za katere bi se lahko usposobila oseba sama in jih tudi opravljala, če ne bi potrebovala osebne asistence, saj se za opravljanje storitve ne zahteva posebnih znanj.
 1. storitvah, namenjenih pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih:
 • pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju,
 • pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil itd.),
 • pomoč pri oskrbi in negi otroka osebe/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih,
 • pomoč pri urejanju osebne dokumentacije,
 • pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov,
 • pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe,
 1. spremstvo:
 • vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru,
 • vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz),
 • pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti,
 • pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih,
 • druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer oseba pri spremstvu potrebuje pomoč,
 1. pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:
 • namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev,
 • pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa,
 • pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,
 1. pomoč pri komunikaciji:
 • pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru osebe),
 • pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo osebe,
 • prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo osebe,
 • tolmačenje in prenos informacij osebi na podlagi slikovnega materiala

Namen osebne asistence

Namen izvajanja osebne asistence  (OA) je omogočiti uporabnikom samostojno in neodvisno življenje v domačem okolju ter s tem prispevati k socialni vključenosti, razvijanju osebnih sposobnosti za vsakdanje življenje, omogočati ohranjanje pridobljenih znanj in veščin ter pridobivanje novih, jim zagotavljati pomoč ter oskrbo pri opravljanju nujnih življenjskih opravil in jim nuditi socialno varnost.

Cilj osebne asistence

 • zagotavljanje fizične pomoči, s katero je uporabniku omogočeno življenje s svojo družino oziroma izven institucije,
 • razbremenitev družinskih članov,
 • aktivneje odločanje uporabnika o svojih željah in potrebah,
 • vključevanje v širše družbeno okolje,
 • krepitev socialnih spretnosti,
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
 •  

  Združenje za osebno asistenco Slovenije

  Phone Telephone Communication PNG | Picpng 070 655 455 (Strokovna delavka za osebno asistenco)

  Twitter Instagram Tea Cup Discoveries Pinterest Email - Mail Vector Icon Free Clipart - Full Size Clipart (#1688316) - PinClipart Mail: gp@osebna-asistenca.si

   

  Dosegljivost po telefonu

  PON - ČET: 9.00  - 12.00

  PET: 9.00 - 11.00

  Dosegljivost po elektronski pošti

  PON - PET: 9.00 - 17.00

   

   

  Združenje za osebno asistenco Slovenije

  Phone Telephone Communication PNG | Picpng 069 776 654 (Tajništvo)

  Phone Telephone Communication PNG | Picpng 070 655 455 (Strokovna delavka za osebno asistenco)

  Twitter Instagram Tea Cup Discoveries Pinterest Email - Mail Vector Icon Free Clipart - Full Size Clipart (#1688316) - PinClipart Mail: administracija@osebna-asistenca.si

   

  Dosegljivost po telefonu

  PON - ČET: 9.00  - 12.00

  PET: 9.00 - 11.00

  Dosegljivost po elektronski pošti

  PON - PET: 9.00 - 17.00