Kako pridobim pravico do osebne asistence?

Najprej je potrebno izpolniti Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence.  Če pri tem potrebujete pomoč, vam lahko pomagamo pri izpolnjevanju vloge

Kako postopati z vlogo za osebno asistenco?

  • Posameznik lahko vlogo odda na svoji enoti Centra za socialno delo (glede na stalno prebivališče), ki bo vlogo poslala koordinatorju.
  • Po prejeti vlogi koordinator invalidskega varstva pregleda vlogo. V kolikor ta ni popolna, pošlje vlagatelju poziv za dopolnitev vloge. Nato center za socialno delo imenuje komisijo. V kratkem času vas na domu, po predhodni najavi, obišče dvočlanska komisija, ki z vami opravi pogovor in ugotovi vaše potrebe. Na podlagi vaših oviranosti in količini potrebne pomoči s pomočjo ocenjevalnega obrazca določi tedensko število ur osebne asistence. Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo z vrednotnico o pravici do osebne asistence, s katero oseba pridobi pravico
  • Vlogo skupaj z mnenjem predložite izbranemu izvajalcu, ki nudi storitve osebne asistence. Združenje za osebno asistenco Slovenije je vključeno v listo izvajalcev, ki je objavljena na spletni strani MDDSZ .

Za pomoč nas lahko kontaktirate na tel. štev. 070 132 771 ali 070 655 455 (strokovna vodja) ali pišete na e-mail: info@osebna-asistenca.si   ali   strokovna@osebna-asistenca.si

Po oddani vlogi za izvajanje osebne asistence bomo sklenili izvedbeni načrt

  • Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik in izvajalec osebne asistence na podlagi odločbe o pravici do osebne asistence pripravita izvedbeni načrt, kateri se sklene ob podpisu le tega na naslovu bivanja uporabnika.

Izvedbeni načrt poleg storitev osebne asistence, ki izhajajo iz odločbe, vsebuje tudi opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev.

  • Podpisan izvedbeni načrt izvajalec osebne asistence pošlje krajevno pristojnemu centru za socialno delo. Vsaj enkrat letno ali po potrebi koordinator preverja izvajanje osebne asistence pri osebi doma in pri izbranem izvajalcu.
  • Uporabnik in izvajalec osebne asistence glede na priznano število ur osebne asistence na teden skupaj izbereta osebnega asistenta oz. asistente.
  • Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik in izvajalec osebne asistence skleneta dogovor o izvajanju osebne asistence. Dogovor podpišejo tudi osebni asistenti, ki bodo uporabniku nudili osebno asistenco.

 

Vse pravice in obveznosti bomo določili z dogovorom o izvajanju osebne asistence

Dogovor vsebuje časovni načrt izvajanja osebne asistence, načrt nadomeščanja osebnih asistentov s strani uporabnika ali izvajalca osebne asistence, podatke o osebnem asistentu ali osebnih asistentih, ki bodo izvajali osebno asistenco, dolžnost sporočanja vseh sprememb, ki vplivajo na izvajanje osebne asistence, določitev medsebojnih pravic in odgovornosti in ukrepe zaradi kršitev dogovora ter druge določbe, ki so pomembne za izvajanje osebne asistence.

  • Uporabnik osebne asistence oz. njegov zakoniti zastopnik in osebni asistent, so dolžni, opraviti program usposabljanja v skladu s zakonom o osebni asistenci.

 

Združenje za osebno asistenco Slovenije

Phone Telephone Communication PNG | Picpng 070 655 455 (Strokovna delavka za osebno asistenco)

Twitter Instagram Tea Cup Discoveries Pinterest Email - Mail Vector Icon Free Clipart - Full Size Clipart (#1688316) - PinClipart Mail: gp@osebna-asistenca.si

 

Dosegljivost po telefonu

PON - ČET: 9.00  - 12.00

PET: 9.00 - 11.00

Dosegljivost po elektronski pošti

PON - PET: 9.00 - 17.00