Osebni asistent, delo preko s.p

ZAHTEVANI POGOJI ZA OSEBNEGA ASISTENTA

  • Potrebna izobrazba

Za delovno mesto osebnega asistenta je zaželena vsaj IV. stopnja izobrazbe

  • Delovne izkušnje

dobrodošle so izkušnje pri delu z invalidi, niso pa obvezne, saj z dobro voljo in željo se da tudi tega dela naučit

  • Potrebna uporabna znanja

Za delovno mesto je potrebno znanje slovenskega jezika, poznavanje principov neodvisnega življenja in poznavanje osnov osebne asistence, poznavanje razlike med delom osebnega asistenta/asistentke in skrbstvenimi poklici v socialnem in zdravstvenem varstvu, poznavanje predpisov iz varstva pri delu.

  • Druge kompetence

Neobhodno je potreben smisel za delo z ljudmi, odgovornost, točnost, zanesljivost.

  • Nezaželene lastnostni

Pokroviteljstvo, usmiljenje, obravnava uporabnika kot bolnika.

  • Potrebna potrdila

Potrdilo o nekaznovanosti

  • Pogoji

Da opravi osnovno usposabljanje za osebnega asistenta,

Da ima registriran s.p. z šifro dejavnosti 88 109

PLAČILO ZA DELO OSEBNEGA ASISTENA PREKO S.P

Prvo leto poslovanja*:

S.p 22 dni x 8 ur x 9,5 € = 1.672 € (možnost izplačila do 20 nadur)

- prispevki              - 273,86 €
- akontacija davka     - 66,88 €

Vaš mesečni dohodek brez nadur

1.331,26 €

Vaš mesečni dohodek z nadurami

1862,00 € - stroški (348,34 €) = 1513,66 €

Drugo leto poslovanja

S.p 22 dni x 8 ur x 9,5 € = 1.672 € (možnost izplačila do 20 nadur)

- prispevki              - 344,08 €
- akontacija davka     - 66,88 €

Vaš mesečni dohodek brez nadur

1261,04 €

Vaš mesečni dohodek z nadurami

1862,00 € - stroški (418,56 €) = 1443,44 €

*Primer je narejen na izračunu za mesec april 2021.

Pri odprtju s.p. imate prvo in drugo leto olajšave na prispevke, tretje leto plačate polne prispevke, ki znašajo :

•  v prvem letu:                                  289,85 €/mes.

•  v drugem letu:                                344,08 €/mes.

•  v tretjem letu:                                 425,44 €/mes.

•   letna akontacija davka na dohodek je  4% . Ker ste  NORMIRANI  uporabnik plačate vsak mesec 1/12 davka.

Pred sklenitvijo pogodbe o sodelovanju potrebujete:

VLOGA ZA POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI - povezava

Svoj življenjepis pošljite na: zaposlitev@osebna-asistenca.si

 

Združenje za osebno asistenco Slovenije

Phone Telephone Communication PNG | Picpng 070 655 455 (Strokovna delavka za osebno asistenco)

Twitter Instagram Tea Cup Discoveries Pinterest Email - Mail Vector Icon Free Clipart - Full Size Clipart (#1688316) - PinClipart Mail: gp@osebna-asistenca.si

 

Dosegljivost po telefonu

PON - ČET: 9.00  - 12.00

PET: 9.00 - 11.00

Dosegljivost po elektronski pošti

PON - PET: 9.00 - 17.00